אשת חיל מי ימצא

מזמור שהבעל קורא לאישתו בסדר קבלת השבת לפני הקידוש