קריאת שמע


קריאת שמע זו תפילה שאנחנו אומרים אותה כאשר יוצאים מהבית לכיוון בית הכנסת בבוקר, 3 פעמים במהלך תפילת שחרית, ועוד פעם/פעמיים (כל אחד ומנהגו) בתפילת ערבית, ורגע לפני השינה כשעושים קריאת שמע שעל המיטה.

גם כאשר אדם (מחובר) מרגיש את נשימתו האחרונה הוא יגיד את קריאת שמע.